Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

gupiryj
To już mój ostatni post tutaj.
żegnam się ładnie, bo możliwe, że nie zdążę już tu nigdy nic napisać. dowiem się jutro.

prowadzenie tego dla siebie było całkiem pomocne.
ale hej, nadal Cie potrzebuję. szkoda, że to niemożliwe.

cześć.

December 02 2017

gupiryj
guz przysadki mózgowej. 
wyrok? nie wiem.
wiem, że przydałabyś mi się teraz.
muszę się napić. nic nowego.
gupiryj
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viaqwert qwert
gupiryj
5744 f4f2 500
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaqwert qwert

December 01 2017

gupiryj
i tyle.

November 28 2017

gupiryj
proszę,
wróć
gupiryj
cześć, jestem na chwilę

w kawałkach

świat mi się zawalił

July 02 2015

2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viakoloryzacja koloryzacja

June 28 2015

gupiryj
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viakoloryzacja koloryzacja
gupiryj
0171 24d8 500

June 24 2015

gupiryj
2016 a7f2 500
Reposted fromeilenbrat eilenbrat viakoloryzacja koloryzacja

June 21 2015

0599 f66e
Reposted fromLittleJack LittleJack viakoloryzacja koloryzacja

June 16 2015

gupiryj

June 14 2015

gupiryj
Reposted fromweightless weightless viaqwert qwert

June 13 2015

gupiryj
1882 211b
Reposted byMirrrr96 Mirrrr96

June 12 2015

gupiryj
Play fullscreen
sam-nie-wiem-co

June 11 2015

gupiryj
Reposted fromkjn kjn viakoloryzacja koloryzacja
gupiryj
5179 14e9
gupiryj
Alan Hermanek
Reposted frommajkey majkey viaqwert qwert
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl