Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

gupiryj
6673 31ac

February 19 2018

gupiryj
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viastrzepy strzepy
gupiryj
3661 5436 500
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy

February 18 2018

gupiryj
2300 2e89 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viastrzepy strzepy

February 16 2018

gupiryj

February 14 2018

9421 5e79
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakoloryzacja koloryzacja

February 12 2018

gupiryj
4084 7c1f 500

February 02 2018

gupiryj
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
gupiryj

February 01 2018

gupiryj
Reposted fromFlau Flau viakoloryzacja koloryzacja

January 29 2018

gupiryj
Ale teraz ciągle tańczysz i masz coraz gładszy krok
Dzisiaj pierwsza konwersacja lecz sie znamy jakiś rok
gupiryj
6268 1ec9 500
Reposted fromMissMurder MissMurder viakoloryzacja koloryzacja
gupiryj
2211 9020
Reposted fromfelicka felicka viapaasiak paasiak

January 02 2018

gupiryj
codziennie.
sto razy na dzień.
ty

December 31 2017

gupiryj
0782 cff1 500


końcówko 2017- jebał Cie pies

December 02 2017

gupiryj
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viaqwert qwert
gupiryj
5744 f4f2 500
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaqwert qwert

December 01 2017

gupiryj
i tyle.

July 02 2015

2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viakoloryzacja koloryzacja

June 28 2015

gupiryj
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl